Monthly Archives: april 2016

Mykje arbeid på huset siste året.

Så vart det endeleg mala. Fyrste gongen etter huset blei reist i 1961.

Posted in Uncategorized | Leave a comment